خبرنامه الکترونیک دانشگاه اراک

Arak University Electronic Newsletters

bcc316087d0456b97472ad72b8f85f16

چگونه معمارانه طراحی کنیم؟

کارگاه اسکیس و سبک معماری “چگونه معمارانه طراحی کنیم؟” دکتر احسان طایفه به مناسبت بزرگداشت روز معمار هشتم اردیبهشت ماه ساعت ۱۶ فرهنگسرای بزرگ شهرکرد. **تکمیل دقیق ایمیل و شماره تماس باعث تسهیل اطلاع رسانی خواهد شد. – مهمانان ویژه پکیج تکمیلی را در محل رویداد دریافت خواهند کرد.  
از ۳۰ هزار تومان
شهرکرد بلوار فردوسی شمالی، فرهنگسرای بزرگ شهرکرد