خبرنامه الکترونیک دانشگاه اراک

Arak University Electronic Newsletters

مراسم کلنگ زنی ساخت دومین خوابگاه دانشجویی دخترانه بنیاد پانزده خرداد انقلاب اسلامی(طرح خورشید) در آستانه عید غدیر خم در دانشکده بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار شد.

مراسم کلنگ زنی ساخت دومین خوابگاه دانشجویی دخترانه بنیاد پانزده خرداد انقلاب اسلامی(طرح خورشید) در آستانه عید غدیر خم در دانشکده بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار شد. در این مراسم که با حضور مسئولین ارشد کشوری و استانی برگزار شد، کلنگ دومین خوابگاه دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان به دست سرپرست محترم بنیاد پانزده خرداد حضرت آیت ا… صانعی به زمین خورد. طرح خورشید به همت و تدبیر سرپرست بنیاد پانزدهم خرداد انقلاب اسلامی برای ساخت ۳۰ خوابگاه دانشجویی دخترانه  برنامه ریزی شده است که دانشگاه اراک در این طرح رتبه نخست را داراست.