خبرنامه الکترونیک دانشگاه اراک

Arak University Electronic Newsletters

قابل توجه دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر جدیدالورود :

قابل توجه دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر جدیدالورود : ضمن عرض تبریک و خیر مقدم به مناسبت ورود به دانشگاه اراک و آرزوی موفقیت روز افزون , خواهشمند است جهت تشکیل پرونده مربوط به سهمیه های شاهد و ایثارگر (آزاده , جانباز , فرزند و همسر آزاده و فرزند و همسر جانباز ۲۵% و بالاتر )  مدارک ذیل را تکمیل و ( در زمان ثبت نام حضوری ) به دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ارائه فرمایید: ۱ – در دست داشتن پرینت ثبت نام اینترنتی و شماره دانشجویی ۲ – فرم تکمیل شده مشخصات دانشجویان شاهد و ایثارگر ( موجود در مجموعه فرم های مربوط به ثبت نام) ۳- اصل و دو نسخه کپی کارت شاهد , آزادگی یا جانبازی ۴ – یک قطعه عکس ۴*۳ تعاریف : سهمیه شاهد و ایثارگر شامل :  فرزند و همسر شهید , آزاده , فرزند و همسر آزاده , جانباز ۱۵ % و بالاتر , فرزند و همسر جانباز ۲۵% و بالاتر و  رزمنده می باشد . –  ضمنا دانشجویان شاهد و ایثارگر شبانه (شهریه پرداز ) قبل از واریز هر گونه وجهی جهت استفاده از آئین نامه اجرایی تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران  (تحصیل رایگان ایثارگران) به دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر مراجعه و یا با  شماره تماس ۳۲۷۶۷۳۰۵ – ۰۸۶ (خانم بهزادی نیا ) هماهنگ فرمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص خدمات قابل ارائه دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر به سایت دانشگاه اراک (  www.araku.ac.ir) و یا آدرس اینترنتی سایت این دفتر به نشانی               c.ir www.shahed.araku.  مراجعه فرمایید.
آدرس ایمیل : i-shahed@araku.ac.ir