خبرنامه الکترونیک دانشگاه اراک

Arak University Electronic Newsletters

اولین فارغ التحصیل دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه اراک

اولین فارغ التحصیل  دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه اراک اولین دانشجوی دکتری مهندسی شیمی  دانشگاه اراک از پایان نامه خود تحت عنوان((سنتز شیشه سرامیک هادی یون لیتیوم خواص بهینه جهت افزایش ولتاژ در باطری یون لیتیوم با الکترولیت آبی)) دفاع کرد. محمد ایل بیگی دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه اراک  در زمینه پایان نامه خود اظهار داشتند: باتری های رایج یون لیتیوم به علت استفاده از حلال های اشتعال پذیر آلی همواره خطر انفجار و اشتعال در مراحل شارژ یا تخلیه با جریان بالا را دارند، بطوری که موارد متعددی از انفجار گوشی های تلفن همراه و یا خودروهای هیبریدی به علت نقص در عملکرد باتری های آنها گزارش شده است. در این پژوهش برای نخستین بار با سنتزیک شیشه سرامیک هادی یون لیتیوم (غشاء هادی یون) با خواص بهینه و هدایت یونی بالا یک باتری یون لیتیوم ایمن با الکترولیت آبی ساخته شد که بر خلاف سایری باترهای شامل الکترولیت آبی که ولتاژ پایینی به علت محدود بودن پنجره پایدار آب از خود نشان می دادند ولتاژبالایی در حدود ۳٫۷ولت از خود نشان داد. ایل بیگی در ادامه گفت: امروزه باتری های یون لیتیوم به طور گسترده در صنایع  الکترونیک و صنایع حمل و نقل کاربرد زیادی دارند. روابط عمومی دانشگاه اراک  این موفقیت را به جامعه دانشگاهی اراک تبریک عرض نموده و برای نامبرده آرزوی توفیق روزافزون از درگاه احدیت مسئلت می نماید.