خبرنامه الکترونیک دانشگاه اراک

Arak University Electronic Newsletters

faba51bc09b09306b6023bbddfc73ffd

آشنایی با پولشویی و روشهای مقابله با آن

پولشویی عبارت است از تبدیل یا انتقال سرمایه به‌ منظور مخفی نگهداشتن منشاء و ماهیت غیرقانونی آن با علم به اینکه آن سرمایه ناشی از ارتکاب یک جرم است.

عمدتا پول‌شویی جرم دومی محسوب می‌شود که برای اختفای جرم اول صورت می‌پذیرد.به عبارت دیگر پول‌شویی، یعنی هرگونه اقدامی برای مخفی کردن یا تغییر ظاهری هویت نامشروع درآمد حاصل از فعالیت‌های مجرمانه، به‌گونه‌ای که وانمود شود این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته‌اند.

زمان برگزاری : ۲۶ فروردین ماه، روز پنج شنبه

 از ساعت ۹ الی ۱۳

مدت دوره : ۴ ساعت

سرفصل دروس :

 •   پول‌شویی چیست؟
 •   تاریخچه پول‌شویی
 •   فرآیند پول‌شویی
 •   مشاغل در معرض پول‌شویی
 •   آمار پول کثیف یا غیرقانونی
 •   آثار پول‌شویی
 •   آثار اقتصادی پول‌شویی
 •   آثار اجتماعی پول‌شویی
 •   آثار سیاسی پول‌شویی
 •   ضرورت مقابله با پول‌شویی
 •   اقدامات بین‌المللی برای جلوگیری از پول‌شویی
 •   سازمان‌های بین‌المللی
 •   برنامه جهانی سازمان ملل برای مبارزه با پول‌شویی
 •   اصول اساسی مبارزه با پول‌شویی در کشورهای دنیا
 •   شناسایی اولیه مشتری
 •   شناسایی کامل مشتری
 •   رویکرد مبتنی بر ریسک
 •   ثبت و نگهداری اطلاعات و رویدادها
 •   شناسایی و احراز هویت و گزارش معاملات مشکوک
 •   نگاهی به وضع موجود ایران در مبارزه با پول‌شویی

نام استاد :

 دکتر کریمی

 
از ۸۸ هزار تومان
تهران خیابان میرزای شیرازی، بین خیابان دوم و چهارم، پلاک ۵۶